Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką/inżynierską

Celem konkursu jest zachęcenie młodych uczestników 10 FENS 2019 do nadsyłania swoich prac licencjackich/inżynierskich, magisterskich i doktorskich z tematyk ekonofizyki, socjofizyki lub pokrewnych z obszaru układów złożonych a w tym sieci złożonych. 

Przewidujemy wartościowe nagrody dla Laureatów!

Kto może zgłosić pracę?
Konkurs dotyczy prac obronionych w Polsce, których autorami są uczestnicy konferencji. Pracę może zgłosić jej autor. Możliwe jest też zgłoszenie pracy przez jej promotora lub recenzenta - gorąco zachęcamy. 

Co powinno zawierać zgłoszenie?
Zgłaszając pracę należy przesłać tekst pracy w terminie do 2 lipca 2019 w formacie PDF (Adobe Acrobat) oraz list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) opisujący najważniejsze elementy pracy na adres: fens2019@ncbj.fov.pl  (mile widziana jest także opinia promotora). 

Zgłoszone prace prezentowane będą na sesji plakatowej.
Laureaci konkursu uzyskają prawo do 10cio minutowej ustnej prezentacji swoich wyników na sesji ogólnej. 

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)