Kontakt

Sprawy merytoryczne

fens2019@ncbj.gov.pl
Prosimy skorzystać z wyżej wymienionego adresu email, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące konferencji FENS 2019.

Kwestie techniczne

webmaster@ncbj.gov.pl
Wszelkie pytania, uwagi, spostrzeżenia, problemy dotyczące serwisu fens2019.ncbj.gov.pl prosimy kierować na powyższy adres email.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)