Płatność

Opłata konferencyjna

Status PLN EUR Ostateczny termin
promocyjna (wczesna) 516 ~120 1 czerwca 2019
promocyjna (wczesna) - studenci i doktoranci 256 ~60 1 czerwca 2019
regularna 774 ~180 15 czerwca 2019
regularna - studenci i doktoranci 387 ~90 15 czerwca 2019

(ostatnia aktualizacja: 06.05.2019; Jeśli uiściłeś już odpowiednią opłatę, różnica zostanie zwrócona)

Komitet Organizacyjny zdaje sobie sprawę, że pełna opłata konferencyjna może być dla niektórych uczestników zbyt duża. Ponieważ najważniejsze są tylko kryteria naukowe, chcielibyśmy zaoferować utalentowanym uczestnikom, którym brakuje funduszy na uczestnictwo w konferencji, obniżoną opłatę. Jednak liczba obniżonych opłat jest ograniczona przez budżet konferencji. Wnioski o obniżoną opłatę należy przesłać e-mailem do Komitetu Organizacyjnego.

Opłata za uczestnictwo obejmuje:

  • dokumentacje konferencyjne, w tym Conference Proceedings of Abstracts
  • koszty drukowania materiałów konferencyjnych
  • wydatki organizacyjne
  • przerwy kawowe z małymi przekąskami
  • obiady

Komitet Organizacyjny postanowił wyłączyć uroczystą kolację z programu konferencji. W przypadku zainteresowania dostatecznej liczby osób, ten punkt programu zostanie przywrócony jako opcjonalny, przy czym koszty będą musiały być pokryte przez każdego z uczestników deklarujących chęć wzięcia udziału w wydarzeniu. Szacunkowy koszt to 200 PLN (47 euro) na osobę.

Metoda płatności

Opłatę można uiścić przelewem bankowym z następującymi szczegółami.

Odbiorca:

Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
REGON: 000809167
VAT no.: 526-23-85-038

Numer konta dla przelewów międzynarodowych  (IBAN) (płatność w EUR):

PL81 1030 0019 0109 7806 0107 5809

 

Numer konta dla przelewów krajowych (Polska) (płatność w PLN):

70 1030 0019 0109 8503 3002 6721

 

Dane Banku:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa, Polska

 

Tytuł przelewu:

PAYMENT OF CONFERENCE FEE 10thFENS2019, <Imię Nazwisko>, Afiliacja

E-mail potwierdzający:

Proszę poinformować Kmitet Organizacyjny o płatności, wysyłając wiadomość e-mail z tematem „PAYMENT OF CONFERENCE FEE FENS2019” na adres fens2019@ncbj.gov.pl i zamieścić w treści informacje o danych na fakturze, jeśli faktura jest potrzebna.

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)