Abstrakty

Lists of abstracts

Papers


 

Abstracts submission

Wymagane jest, aby abstrakt napisany był w języku angielskim  i wprowadzony do formularza (dostępnego po zalogowaniu). Jeśli nie posiadasz konta, mozesz zarejestrować się tutaj

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 21 maja 2019.

Autorzy mogą zostać poinformowani o osądzeniu abstraktu. Wszystkie zaakceptowane abstrakty będą opublikowane w Conference Proceedings of Abstracts z dostępem na początku Konferencji. Przed 20 maja 2019, wszystkie odrzucone abstrakty mogą zostać poprawione przez Uczestników i ponownie zgłoszone Komisji.

Abstrakt jest obowiązkowy tylko dla uczestników, którzy chcieliby podzielić się swoimi badaniami podczas prezentacji

Przewodnik dla autorów i inne istotne informacje dotyczące składania abstraktów są dostępne na stronie Instrukcje dla Autorów ( tutaj ).

 

Prezentacje (pliki)

Językiem prezentacji konferencyjnych będzie język angielski. Czas każdej wypowiedzi, łącznie z dyskusjami, potrwa około 15 minut. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji:
•    projektor z komputerem i oprogramowaniem Adobe Acrobat Reader, MS PowerPoint i inne
•    rzutnik folii
•    tradycyjna tablica
•    wskaźnik laserowy
Zachęcamy autorów, których abstrakt został zaakceptowany, do przesyłania swoich prezentacji (w formacie pdf).

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)