Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Rejestracja - FENS 2019

Ostateczny termin rejestracji: 24 maja 2019

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)