Komitety

Komitet naukowy

dr hab. Paweł Sobkowicz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock - Świerk (Przewodniczący Symposium)

Tytuł Imię Nazwisko Afiliacja
prof. Marcel Ausloos University of Leicester
dr hab. Dariusz Grech University of Wrocław
prof. Shlomo Havlin Bar-Ilan University
prof. Janusz Hołyst Warsaw University of Technology
prof. Magdalena Wojcieszak University of California
prof. Ryszard Kutner University of Warsaw
dr Rosario N. Mantegna Central European University & Palermo University
prof. Tiziana Di Matteo King's College London
prof. Maciej Nowak Jagiellonian University
prof. Arkadiusz Orłowski Warsaw University of Life Sciences & Polish Academy of Sciences
prof. Enrico Scalas University of Sussex
dr Christopher Schinckus University of Leicester
prof. Didier Sornette ETH Zurich
dr Zbigniew Struzik Tokyo University
prof. Katarzyna Sznajd-Weron Politechnika Wrocławska

Komitet organizacyjny

  • dr hab. Paweł Sobkowicz (Przewodniczący Symposium)
  • Marek Pawłowski
  • Adrianna Łappo
  • Hubert Skwarek
WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)