Marcin Wątorek

Afiliacja: 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Panstwo: 
Polska
Prace (pliki): 
WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)