Instrukcje dla Autorów

Instrukcje dostępne są po zalogowaniu

Jeśli nie posiadasz konta, potrzebujesz najpierw zarejestrować się tutaj

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
 
 
Konferencja współfinansowana na podstawie umowy nr 933/P-DUN/2019 z funduszy MNISW przeznaczonych na działalność upowszechniania nauki (DUN)