Menu odnośników dodatkowych

Łapanie neutrin w Wielkim Zderzaczu Hadronów

Stanowisko eksperymentu FASER w CERN
W opublikowanym w tym tygodniu artykule na łamach czasopisma Physical Review D współpraca eksperymentalna FASER doniosła o możliwej pierwszej, historycznej obserwacji neutrin w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Jednym z inicjatorów tego eksperymentu był dr Sebastian Trojanowski z MAB AstroCeNT przy CAMK oraz NCBJ. ----

Czy ciemna materia może pomóc rozwiązać problem tempa rozszerzania się Wszechświata?

Naukowcy z NCBJ zaproponowali niedawno mechanizm produkcji samooddziałującej ciemnej materii, powstającej w wyniku rozpadów zachodzących po zakończeniu ery rekombinacji. Autorzy pokazali, że samooddziałująca ciemna materia może równocześnie rozwiązać problemy modelu ΛCDM w małych i dużych skalach. ----

Prof. Wojciech Wiślicki reprezentantem Polski w Radzie Doradczej CERN Quantum Technology Initiative

Serwerownia Centrum Informatycznego Świerk wchodzącego w skład Worldwide LHC Computing Grid
Prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, Dyrektor Departamentu Badań Układów Złożonych NCBJ został nominowany przez reprezentantów Rady CERN na członka Rady Doradczej CERN QTI (Quantum Technology Initiative). Prof. Wiślicki, jako jeden z 22 członków Rady złożonej z ekspertów w dziedzinie technologii kwantowych, będzie wspólnie z Zespołem Kierowniczym Programu budował i prowadził zarówno krajowe, jak i międzynarodowe działania i współprace z zakresu technologii kwantowych. ----

POLAR-2 na konferencji POLSA

W dniach 23-24 listopada odbędzie się konferencja „O Lemie i kosmosie” organizowana przez Polską Agencję Kosmiczną POLSA.  Dr Adam Zadrożny oraz mgr inż. Dominik Rybka – naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, będą mówić na niej o międzynarodowym projekcie POLAR-2 i polskim wkładzie w tę misję. ----

LIGO i Virgo poszerzają katalog fal grawitacyjnych

Ilustracja wielkości i rodzajów obiektów obserwowanych przez konsorcjum LVK
W danych z trzeciej kampanii obserwacyjnej fal grawitacyjnych znaleziono kolejnych 35 źródeł. Wśród nich 32 pochodzą od zlania się dwóch czarnych dziur, a 3 ze zlania się układu czarnej dziury z gwiazdą neutronową. W pracach konsorcjum LVK uczestniczą naukowcy z Zakładu Astrofizyki NCBJ. ----

Sympozjum Dziesięciolecia - gratulacje i nagrania

prof. Krzysztof Kurek w trakcie prezentacji na Sympozjum Dziesięciolecia NCBJ
5 listopada 2021 r odbyło się uroczyste Sympozjum z okazji dziesięciolecia Instytutu. Z tej okazji otrzymaliśmy miłe listy gratulacyjne, za które serdecznie dziękujemy! Nagrania prezentacji Sympozjum są już dostępne na instytutowym kanale YouTube. ----

Stężenie radionuklidów w powietrzu polarnym źródłem cennych informacji

Stacja polarna PAN w Hornsundzie - panorama
Naukowcy z NCBJ i z Instytutu Geofizyki PAN opublikowali wyniki wieloletnich badań stężeń radionuklidów w regionie polarnym i w Polsce. Zebrane dane wzbogacają wiedzę o ruchu i mieszaniu się mas powietrza w skalach od regionalnej aż do globalnej, oraz o zapyleniu środowiska. ----

„Szybkość to nasza domena” – zaawansowane symulacje w projektowaniu pojazdów

Bez ponoszenia kosztów budowy prototypu można zweryfikować pomysły projektantów. Symulacje numeryczne, wykorzystujące komputery dużej mocy przyspieszają obliczenia nawet kilkaset razy względem standardowych stacji roboczych. Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) w NCBJ oferuje takie możliwości. Zaprezentowano je na przykładzie symulacji przepływu powietrza wokół motocykla elektrycznego projektowanego przez studentów. ----

J-PET: anihilacja pozytoniów pozwala jeszcze precyzyjniej obrazować zmiany chorobowe

J-PET wraz z grupą twórców
Twórcy krakowskiego J-PET pokazali po raz pierwszy na świecie jak uzyskać dodatkowe cenne informacje o lokalizacji zmian chorobowych. Metoda oparta jest o analizę procesów z udziałem pozytoniów powstających w ciele pacjenta, Otrzymano już pierwsze bardzo obiecujące obrazy, a wyniki opublikowano m.in. w czasopiśmie Nature Communications. Współautorami nowej metody są naukowcy z NCBJ. ----

Nowy znacznik do obrazowania komórek nowotworowych

Międzynarodowy zespół naukowców, w którym biorą udział uczeni z Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku zaproponował wykorzystanie nowego związku chemicznego [99mTc]Tc-DB15 do obrazowania nowotworów prostaty i piersi. ----

Strony