Pokonferencyjne materiały

Rozpoczynamy prace nad materiałami pokonferencyjnymi z 6.Sympozjum FENS 2012

Prace  ukażą się w Acta Physica Polonica A (po otrzymaniu pozytywnych recenzji).

 • Artykuły  przygotowane zgodnie z wymogami Acta Physica Polonica A należy przesłać do systemu konferencyjnego  EasyChair  http://www.easychair.org/conferences/?conf=fens201
 • Pliki w formacie .pdf  artykułu można składać do 30 września 2012.
 • Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, poprawioną odpowiednio pracę (wszystkie pliki źródłowe i plik wynikowy .pdf ) trzeba będzie  przesłać do 30 listopada 2012.

Mamy nadzieję, że specjalny zeszyt Acta Physica Polonica A z materiałami z naszego Sympozjum ukaże się z początkiem 2013 roku.

W razie kłopotów kontakt:

Witamy,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 6. Ogólnopolskim Sympozjum FENS 2012, które poświęcone będzie metodyce i praktyce wykorzystywania metod wywodzących się z nauk fizycznych w badaniach z zakresu ekonomii, matematyki i inżynierii finansowej oraz nauk społecznych.

Sympozjum jest kontynuacją poprzednich, które odbyły się w Warszawie (2004), Krakowie (2006), Wrocławiu (2007), Rzeszowie (2009), Warszawie (2010) z których wybrane prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach Acta Physica Polonica A, Acta Physica Polonica B

Cele sympozjum obejmują:

 • Prezentacja metodyki i metodologii wywodzących się z nauk fizycznych, wykorzystujących modelowanie matematyczno-statystyczne oraz technologie informatyczne w naukach ekonomicznych (ekonofizyka) i społecznych (socjofizyka).
 • Dostarczenie forum do spotkania naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki (fizyka, matematyka, informatyka, ekonomia, socjologia) w celu wymiany doświadczeń związanych z interdyscyplinarnym wykorzystywaniem technologii i metod stosowanych przez nich w pracach naukowo-badawczych.
 • Dostarczenie forum do spotkania pracowników naukowych i dydaktycznych reprezentujących środowisko akademickie z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji reprezentujących szeroko rozumiane środowisko biznesowe.
 • Popularyzacja nowych, interdyscyplinarnych i niewątpliwie perspektywicznych dziedzin wiedzy, jakimi są ekonofizyka i socjofizyka wśród studentów, doktorantów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką, stosujących w dotychczasowej pracy naukowo-badawczej lub praktyce biznesowej klasyczną metodykę badawczą

Niniejsza strona stanowi element składowy chmury, w skład której wchodzą także:

Komitety

Organizatorzy:

 • Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański
 • Wydział  Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika  Gdańska
 • Sekcja Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych PTF

Komitet Honorowy:

Profesor Wiesław Andrzej Kamiński - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Profesor Władysław Adam Majewski- Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki I Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Profesor Józef Sienkiewicz- Dziekan Wydziału  Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki  Gdańskiej

Komitet Naukowy:

 • Stanisław Drożdż (Politechnika Krakowska, IFJ PAN, Kraków)
 • Grzegorz Graff ( Politechnika Gdańska)
 • Dariusz Grech (Uniwersytet Wrocławski)
 • Janusz Hołyst (Politechnika Warszawska)
 • Wiesław  Kamiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin )
 • Krzysztof Kułakowski (Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków)
 • Ryszard Kutner (Uniwersytet Warszawski)
 • Danuta Makowiec (Uniwersytet Gdański)
 • Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
 • Arkadiusz Orłowski (SGGW, IF PAN Warszawa)
 • Zbigniew Struzik ( Uniwersytet w Tokio, Japonia)

Komitet Organizacyjny:

 • Danuta Makowiec  - IFTIA UG
 • Grzegorz Graff - WFTiMS PG
 • Wiesław Miklaszewski - IFTiA UG
 • Piotr Gnaciński - IFTiA UG

Awards

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką

Celem konkursu jest zachęcenie młodych adeptów ekonofizyki i dziedzin pokrewnych do prezentacji swoich prac podczas konferencji FENS2010. Przewidujemy nagrody dla Laureatów!

Kto może zgłosić pracę?

Pracę może zgłosić jej autor. Możliwe jest też zgłoszenie pracy przez jej promotora lub recenzenta - gorąco zachęcamy.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłaszając pracę należy przesłać tekst pracy w terminie do 29 lutego 2012 20 marca 2012 w formacie PDF (Adobe Acrobat) oraz list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) opisujący zalety pracy na adres: kaczkowska.agnieszka@gmail.com (mile widziana jest także opinia promotora).

Należy przesłać również 1 egzemplarz papierowy pracy, również w terminie do 29 lutego 2012 20 marca 2012 na adres: dr hab. Grzegorz Graff, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Zgłoszone prace prezentowane będą na sesji plakatowej.

Laureaci konkursu uzyskają prawo do  5cio minutowej ustnej prezentacji swoich wyników na sesji ogólnej.

Streszczenia i prezentacje

Streszczenia

Po zarejestrowaniu się w portalu sympozjum uczestnicy mogą wprowadzać i poprawiać streszczenia on-line. Wszystkie streszczenia muszą być wyłącznie w języku angielskim.

Prosimy zwrócić uwagę, że adresy i nazwiska uczestników wpisuje się osobno, a dopiero potem przypisuje się im adresy.

Streszczenia można poprawiać on-line do:  15 stycznia 2012 22 stycznia 2012

Obowiązują następujące zasady w odniesieniu do streszczeń:

 • długość jest ograniczona do 2000 znaków, włączając w to spacje i inne znaki (jest to około 1 strona formatu A4)
 • dozwolone są wyłącznie litery łacińskie i greckie,
 • spośród formatowań dopuszczalne są jedynie indeksy dolne i górne
 • informacje z nagłówka streszczenia (tytuł, autorzy, afiliacje) nie mogą być powtórzone w treści streszczenia
 • streszczenie musi być wprowadzone i wysłane on-line (jego treść można skopiować i wkleić bezpośrednio z edytora tekstów),
 • streszczenie jest wyświetlane w przeglądarce w ostatecznej formie ( WYSIWYG ).

Więcej informacji w instrukcji zgłaszania streszczeń.

Wystąpienia

Językiem wystąpień konferencyjnych będzie język polski i angielski (do wyboru). O czasie trwania wystąpienia, łącznie z dyskusją, zdecydują organizatorzy na podstawie streszczeń. Planujemy wystąpienia od 20 do 45 minut. Prelegenci będą mieli do dyspozycji:

 • komputer z rzutnikiem multimedialnym
 • oprogramowanie dostępne na komputerze
  • Adobe Acrobat Reader
  • MS Office (wraz z PowerPoint)
  • OpenOffice
 • tradycyjną tablicę  

Terminy i opłaty

Terminy:

15 stycznia 2012 : 22 stycznia 2012 : rejestracja oraz zgłaszanie i poprawianie streszczeń

6 luty 2012   13 luty 2012  : powiadomienie o akceptacji streszczeń

29 luty 2012  :  opłata  "early bird "

Opłaty:

Opłata regularna za udział w sympozjum wynosi:

 •  900 zł,  jeśli wniesiona jest przed 29 luty 2012
 • 1000 zł

Opłata studencka za udział w sympozjum wynosi:

 • 400 zł, jeśli wniesiona jest przed 29 luty 2012
 • 500 zł

Opłata obejmuje udział w konferencji wraz z kateringiem i uroczystą kolacją oraz koszt druku materiałów konferencyjnych. Opłata nie zawiera kosztów noclegów i śniadań.

Opłatę za udział w sympozjum należy wpłacać na konto:

Uniwersytet Gdański,
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43

tytułem: K515-1  FENS2012: nazwisko i imię wpłacającego

Zakwaterowanie

Organizatorzy wynegocjowali preferencyjne ceny w dwóch hotelach  położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego - miejsca, w którym odbywać się będzie sympozjum:

Uwaga: JESZCZE TYLKO DO 9 KWIETNIA MOŻNA SKORZYSTAĆ Z REZERWACJI DLA FENS W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM


Jak dotrzeć na miejsca obrad?

1) SKM ( Szybka Kolej Miejska)
     Przystanek Przymorze- Uniwersytet  pomiędzy stacją Gdańsk-Wrzeszcz a     
     stacją Gdańsk - Oliwa

2) tramwajem
    z Gdańska- Głównego i  Gdańska-Wrzeszcza:   linie   nr 6, 11, 12   (kierunek Oliwa,   Jelitkowo, Zaspa )   przystanek Uniwersytet

   z Gdańska- Oliwy: linie 6,11, 12 kierunek Śródmiescie

3) z lotniska
  autobus 110 do stacji Gdańsk-Wrzeszcz. Dalej SKM lub tramwaj
  http://www.ztm.gda.pl/rozklady/rozklad-110_20111114-1-1.html

 
Bilety są do kupienia w automatach na przystankach lub u kierowcy.
Bilet jednorazowy na jeden przejazd  2,80zł. ( czyli bez przesiadek)
albo bilet czasowy na 1 godzinę: 3,40 zł  ( z przesiadkami )