Witamy!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Ogólnopolskim Sympozjum FENS 2010, które poświęcone będzie metodyce i praktyce wykorzystywania metod wywodzących się z nauk fizycznych w badaniach z zakresu ekonomii, matematyki i inżynierii finansowej oraz nauk społecznych.

Sympozjum jest kontynuacją poprzednich, które odbyły się w Warszawie (2004), Krakowie (2006), Wrocławiu(2007), Rzeszowie (2009), z których wybrane prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach Acta Physica Polonica A, Acta Physica Polonica B

Prace z tegorocznego Sympozjum ukażą się w Acta Physica Polonica A (po otrzymaniu pozytywnych recenzji).

Cele sympozjum obejmują:

 • Prezentacja metodyki i metodologii wywodzących się z nauk fizycznych, wykorzystujących modelowanie matematyczno-statystyczne oraz technologie informatyczne w naukach ekonomicznych (ekonofizyka) i społecznych (socjofizyka).
 • Dostarczenie forum do spotkania naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki (fizyka, matematyka, informatyka, ekonomia, socjologia) w celu wymiany doświadczeń związanych z interdyscyplinarnym wykorzystywaniem technologii i metod stosowanych przez nich w pracach naukowo-badawczych.
 • Dostarczenie forum do spotkania pracowników naukowych i dydaktycznych reprezentujących środowisko akademickie z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji reprezentujących szeroko rozumiane środowisko biznesowe.

-          Popularyzacja nowych, interdyscyplinarnych i niewątpliwie perspektywicznych dziedzin wiedzy, jakimi są ekonofizyka i socjofizyka wśród studentów, doktorantów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką, stosujących w dotychczasowej pracy naukowo-badawczej lub praktyce biznesowej klasyczną metodykę badawczą.

Sympozjum odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowskiej 159 (budynek 34).

Programme

                        

Organizatorzy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Katedra Informatyki

Polskie Towarzystwo Fizyczne

 • Sekcja Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

Komitet Naukowy

 • Stanisław Drożdż (Uniwersytet Rzeszowski, IFJ PAN, Kraków)
 • Dariusz Grech (Uniwersytet Wrocławski)
 • Janusz Hołyst (Politechnika Warszawska)
 • Krzysztof Kułakowski (Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków)
 • Ryszard Kutner (Uniwersytet Warszawski)
 • Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
 • Arkadiusz Orłowski - przewodniczący (SGGW, IF PAN Warszawa)

Komitet Organizacyjny

 • Krzysztof Karpio - przewodniczący
 • Ewa Jałowiecka - sekretarz
 • Piotr Jałowiecki

Streszczenia i prezentacje.

Streszczenia

Po zarejestrowaniu się w portalu sympozjum uczestnicy mogą wprowadzać i poprawiać streszczenia on-line. Wszystkie streszczenia muszą być wyłacznie w języku angielskim.

Prosimy zwrócić uwagę, że adresy i nazwiska uczestników wpisuje się osobno, a dopiero potem przypisuje się im adresy.

Streszczenia można poprawiac on-line do: 13.10.2010

Obowiązują następujące zasady w odniesieniu do streszczeń:

 • długość jest ograniczona do 2000 znaków, włączając w to spacje i inne znaki (jest to około 1 strona formatu A4)
 • dozwolone są wyłącznie litery łacińskie i greckie,
 • spośród formatowań dopuszczalne są jedynie indeksy dolne i górne
 • informacje z nagłówka streszczenia (tytuł, autorzy, afiliacje) nie mogą być powtórzone w teści streszczenia
 • streszczenie musi być wprowadzone i wysłane on-line (jego treść można skopiować i wkleić bezpośrednio z edytora tekstów),
 • streszczenie jest wyświetlane w przeglądarce w ostatecznej formie ( WYSIWYG ).

Więcej informacji w instrukcji zgłaszania streszczeń.

Wystąpienia

Językiem wystąpień konferencyjnych będzie język polski i angielski (do wyboru). O czasie trwania wystąpienia, łącznie z dyskusją, zdecydują organizatorzy na podstawie streszczeń. Planujemy wystąpienia od 20 do 45 minut. Prelegenci będą mieli do dyspozycji:

 • komputer z rzutnikiem multimedialnym
 • oprogramowanie dostępne na komputerze
  • Adobe Acrobat Reader
  • MS Office (wraz z PowerPoint)
  • OpenOffice
 • tradycyjną tablicę  

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką

W odpowiedzi na zapytania i sugestie informujemy, że do konkursu mogą być zgłaszane również prace licencjackie. Oczywiście każda z prac oceniana będzie w "swojej", jednej z trzech kategorii.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych adeptów ekonofizyki i dziedzin pokrewnych do prezentacji swoich prac podczas konferencji FENS2010. Przewidujemy nagrody dla Laureatów!

Kto może zgłosić pracę?

Pracę może zgłosić jej autor. Możliwe jest też zgłoszenie pracy przez jej promotora lub recenzenta - gorąco zachęcamy.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłaszając pracę należy przesłać tekst pracy w formacie PDF (Adobe Acrobat) oraz list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) opisujący zalety pracy. Mile widziana jest także opinia promotora. Prace prezentowane będą na sesji plakatowej - osoby zgłaszające się do konkursu zachęcamy więc do przygotowania posteru z najważniejszymi wynikami pracy bezpośrednio na konferencję.

Chcialibyśmy poinformować, że wszystkie prace zgłoszone do konkursu oraz wystąpienia zgłoszone na sesję plakatowa zostały zakwalifikowane.

Terminy i opłaty:

Terminy:

13.10.2010 - środa

Zgodnie z sugestiami uczestników przedłużyliśmy termin rejestracji oraz zgłaszania i poprawiania streszczeń do:

18.10.2010 - poniedziałek

 • zamknięcie rejestracji
 • zakończenie możliwości poprawiania streszczeń on-line

20.10.2010 - środa

 • powiadomienie o akceptacji streszczeń
 • powiadomienie o ewentualnym zwolnieniu z części lub całości opłaty konferencyjnej

27.10.2010 - środa

 • uiszczenie opłaty konferencyjnej i przesłanie potwierdzenia wpłaty

Opłaty:

Opłata za udział w sympozjum wynosi 900 zł i zawiera:

 • udział w konferencji wraz z kateringiem, obiadami i uroczystą kolacją
 • koszt druku materiałów konferencyjnych

Opłata nie zawiera kosztów noclegów i śniadań.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty konferencyjnej. Zachęcamy do kontaktu z organizatorami w tej sprawie fens2010@sggw.pl.

Opłaty za udział w sympozjum należy wpłacać na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-776 WarszawaBank PKO S.A. O/Warszawa
nr konta: 52-1240-6003-1111-0000-4942-8120

tytułem: 507-20-13040003, Imię i Nazwisko uczestnika FENS 2010

.....

                           

Noclegi

Organizatorzy wynegocjowali preferencyjne ceny w pokojach 2-osobowych oraz apartamentach w Hotelu SGGW "Ikar" położonym w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym odbywac się będzie sympozjum.

Ilość pokoi i apartamentów ograniczona.

Cena za dobę pobytu w dniach 25-27.11.2010:

 • 162 zł brutto za pokój 2-osobowy ze śniadaniem (81 zł brutto od osoby)

Celem rezerwacji noclegu należy zwracać się bezpośrednio do hotelu: 

 • ikar@sggw.pl
 • tel:  0-22 5933 700, 0-22 5933 701, 0-22 5933 702
 • na hasło: FENS2010

Ilość miejsc ograniczona, o przydziale pokoi decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwowanie pokoi możliwe jest do dnia 10.11.2010. Po tym terminie niezarezerwowane pokoje zostaną zwolnione do normalnego obrotu.

Nadesłane prace

Nadesłane prace

Poniżej przedstawiamy listę nadesłanych do recenzji prac. Podajemy zwykle jednego z autorów pracy, tytuł oraz datę i godzinę nadesłania tekstu tak, aby można było zweryfikować czy jest to odpowiednia wersja itp.

 1. A.Z.Górski, et al.,"Accuracy Analysis of the Box-counting Algorithm", 9 Lutego 2011, 4:18 pm
 2. K. Malarz, K. Kułakowski, "Bounded confidence model: addressed information maintain diversity of opinions", 13 Lutego 2011, 2:50 pm
 3. M.Seweryniak, "The methods of funding the improvement of financial situation in households and the factors determining their choice", 22 Lutego 2011, 11:13 pm.
 4. K.Cichy, "Microeconomic evolution model with technology diffusion", 23 Lutego 2011, 3:33 pm.
 5. T.Gospodarek, "The State of Organizations Interacting with the Surroundings. ERBV model.", 24 Lutego 2011, 5:45 pm.
 6. M. Jagielski, R. Kutner, et.al., "Preliminary comparison of households’ income in Poland with European Union and United States ones by using the statistical physics methods", 24 Lutego 2011, 7:42 pm.
 7. A.Krawiecki, M.Kaim, "Structural stochastic multiresonance in hierarchical networks", 25 Lutego 2011, 3:34 pm.
 8. J.Miśkiewicz, "Distance correlations of time series", 27 Lutego 2011, 9:03 pm.
 9. A.Jarynowski, et.al., "Contact networks and the spread of MRSA in Stockholm hospitals", 28 Lutego 2011, 1:12 pm.
 10. D.Grech, G.Pamuła, "Multifractal background noise of monofractal signals", 28 Lutego 2011, 3:40 pm.
 11. T.M.Gradowski, et.al., "Cooperation model with costly punishment", 28 Lutego 2011, 4:13 pm.
 12. K.Kułakowski, et.al., "Evacuation in the Social Force Model is not stationary", 28 Lutego 2011, 4:48 pm.
 13. A.Wilkowski, "Notes on line dependent coefficient and multiaverage", 28 Lutego 2011, 6:30 pm.
 14. R.Wojnar, "Student’s t-distribution versus Zeldovich-Kompaneets solution of diffusion problem", 28 Lutego 2011, 7:49 pm.
 15. A.Pajor, J.Osiewalski, "Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a large portfolio", 28 Lutego 2011, 8:32 pm.
 16. M.Mrowiński, et.al., "Models of pedestrian evacuation based on cellular automata", 28 Lutego 2011, 10:31 pm.
 17. A.Buda, "Does pop music exist? Hierarchical structure in phonographic market", 28 Lutego 2011, 11:05 pm.
 18. B.Bieda, et.al., "On the Zipf strategy for short-term investments in WIG20 futures", 1 Marca 2011, 12:40 am.
 19. M.Snarska, "A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in macroeconomic data", 1 Marca 2011, 4:48 pm.
 20. A.Orłowski, et.al., "Price – Volume Relationship in Polish Stock Market".
 21. P.Weroński, J.Hołyst, et al., "Emotional analysis of blogs and forums data", 10 Marca 2011, 8:41 pm.
 22. P.Kondratiuk, J.Hołyst, et al., "Model of communities isolation at hierarchical modular networks", 10 Marca 2011, 8:41 pm.
 23. E.Syczewska, "Behavior of Exchange Rates and Returns: Long Memory and Cointegration", 12 Marca 2011, 3:50 am.
 24. T.Ciepliński, R.Kutner, "Short Comprehensive Empirical Report of the Non-Brownian Stochastic Dynamics on Financial Markets", 12 Marca 2011, 10:05 am.
 25. A.Jakimowicz, J.Juzwiszyn, "Vortex Stabilization of Market Equilibrium in Theory and in Practice of Economics", 17 Marca 2011, 7:02 pm
 26. A.Jakimowicz, "Stability of the Cournot-Nash Equilibrium in Standard Oligopoly Models", 17 Marca 2011, 7:02 pm.

Kontakt

Sekretariat konferencji

Ewa Jałowiecka
SGGW
Katedra Informatyki – Konferencja FENS 2010
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

e-mail: fens2010@sggw.pl.
tel.: (0-22) 59-37-272; 696-158-701
fax: (0-22) 59-37-271