Zapraszamy na FENS 2006

Witamy!

Witamy w imieniu fizyków próbujących przerzucić pomost pomiędzy metodami fizyki a szeroko rozumianą ekonomią i naukami społecznymi.

Celem Sympozjum jest:

 1. Spotkanie fizyków stosujących metody fizyki a w tym metody matematyczne a także numeryczne lub komputerowe w szeroko rozumianej ekonomii i naukach społecznych.
 2. Spotkanie wspomnianych powyżej fizyków z matematykami, ekonomistami, socjologami zainteresowanymi współpracą.
 3. Spotkanie wspomnianych powyżej teoretyków z praktykami czyli np. ludźmi biznesu (przedstawicielami banków, instytucji ubezpieczeniowych, firm komputerowych, giełdy, etc.).
 4. Spotkanie wspomnianych powyżej teoretyków i praktyków z zainteresowanymi doktorantami i studentami oraz osobami pragnącymi zapoznać się z elementami ekono- i socjofizyki.

Program

Przygotowywane tematyki Sympozjum:

 • Analiza szeregów czasowych metodami fizyki statystycznej
 • Formalizm termodynamiki w badaniach ekonomicznych
 • Elementy termodynamiki nieekstensywnej dla sieci stochastycznych
 • Modele dynamiki rynku & rola zdarzeń ekstremalnych
 • Gry mniejszościowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • O kondensacji bogactwa
 • Taksonomia portfela
 • Rynek energii i taryf
 • Struktury socjalne
 • Dynamika konfliktów
 • Modelowanie zmian opinii publicznej
 • Powiązania pomiędzy wysokorozwiniętymi państwami - analiza sieciowa
 • Możliwości systemu SAS
 • Fizycy w biznesie

Organizatorzy

Komitet naukowo-organizacyjny:

Abstrakty i prezentacje

Uczestnicy rejestrując się będą w odpowiednie okno wpisywać streszczenie wystąpienia w języku angielskim.

Obowiązują następujące reguły:

 • długość streszczenia jest ograniczona do 20000 znaków, włączając spacje i formatowania (ok. 4 stron)
 • dozwolone są wyłącznie litery łacińskie i greckie
 • z formatowań dopuszczalne są tylko indeksy dolne i górne
 • ewentualne rysunki proszę przesyłać pod adres conferences@science24.com, podąjac numer streszczenia (paperID), do którego rysunek ma być załączony
 • informacje z nagłówka streszczenia (tytuł, autorzy, afiliacje) nie mogą być powtórzone w ciele streszczenia
 • streszczenie musi być wprowadzone i wysłane on-line (można użyć copy/paste z Twojego edytora tekstów),
 • streszczenie jest wyświetlane w przeglądarce w ostatecznej formie (WYSIWYG) i musi być sprawdzone/poprawione on-line przez Autora, ponieważ Organizatorzy nie będą dokonywać ingerencji w tekst (streszczenie zostanie opublikowane "jak jest").

Prosimy przeczytać instrukcję zgłaszania streszczeń. Streszczenia można poprawiać on-line w dowolnym momencie. Ostateczny termin zgłaszania/poprawek streszczeń upływa 01 XI 2004 o północy.

Wystąpienia

Czas trwania wystąpienia, łącznie z dyskusją, jest ograniczony do 30 min. Wykładowcy będą mieli do dyspozycji:

 • projektor komputerowy z komputerem i programami "PowerPoint" oraz "OpenOffice"
 • rzutnik pisma
 • tradycyjną tablicę.

Proceedings

Planujemy opublikowanie wystąpień w postaci artykułów w języku angielskim w Acta Physica Polonica.

Terminy i opłaty

Terminy:

 • Zamknięcie rejestracji streszczeń: 01 listopad 2004

Opłaty:

 • Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w Sympozjum jest bezpłatny ale konieczna jest rejestracja on-line.

Venue

Pierwszy dzień Sympozjum odbędzie się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w budynku dydaktycznym (budynek 8) na ul. Pasteura 7, sala nr 17 (na parterze). Otwarcie Sympozjum: piątek, 19 listopad, godz.12:15. Drugi dzień sympozjum odbędzie się w Gmachu Głównym Poliechniki Warszawskiej pl.Politechniki 1, sala 208 (II piętro). Początek: sobota, 20 listopad, godz.8:50.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na jedną dobę (z 19 na 20 listopada) gości konferencji, a w tym zaproszonych wykładowców, doktorantów i studentów, jest bezpłatne w Uniwersyteckim Hotelu "Sokrates". Zgłoszenia (z adnotacją: pokój jedno-, dwu- lub trzyosobowy) prosimy przesyłać na adres erka@fuw.edu.pl.

Program socjalny

W przerwach Sympozjum dostępne będą herbata, kawa, ciasteczka, kanapki oraz lunch.

Kontakt

Adres WWW Sympozjum jest http://www.science24.com/fens2004.

 • Kontakt: dr hab. Ryszard Kutner prof.ndzw.UW
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
  Instytut Fizyki Doświadczalnej
  Zakład Dydaktyki Fizyki
  ul. Smyczkowa 5/7
  02-678 Warszawa
  Tel: (+48 22) 8536980
  Fax: (+48 22) 8536980
  E-mail: erka@fuw.edu.pl

© 1998-2004 pielaszek research, all rights reserved
Powered by the Conference Engine